Como sempre problemas de agua.

Muiño da Pontiña Manuel Benítez

Fotografía de Manuel Benitez. Marín.      Muiño da Pontiña en Marcón.

Si todoslos anos se presenta o mesmo problema, non cabe dúbida de que algunha previsión non esta a funcionar

Anuncios